logo

Omezovač nebo přetlakový ventil?

Povinné používání přetlakových ventilů při soutěžích v požárním sportu je zakotveno v pravidlech již více než dva roky. Některým hasičům ale pořád není zcela jasná jeho funkce, účel použití, ale hlavně rozdílnost mezi současně používaným přetlakovým ventilem pro požární sport a původním omezovačem průtoku. Stále se vedou diskuze a každý vychází ze své vlastní zkušenosti s jeho provozem. Protože jsem se účastnil jednání a jako zkušební technik zkoušel všechny prototypy, chtěl bych ještě jednou navázat na články, které jsem na toto téma publikoval v časopise "150 HOŘÍ" (dnešní 112) a v Hasičských novinách.


Původním záměrem bylo eliminovat výkony upravených motorových stříkaček PS 12, potažmo zastavit nebo alespoň přibrzdit provádění jejich masových úprav na vyšší výkony. GŘ HZS ČR zpracovalo zadání a pověřilo společnost THT, s. r. o., Polička jeho realizací. První omezovač, který byl podle zadaných požadavků předán za zkoušky do TÚPO Praha (Technický ústav požární ochrany), se datuje na červenec 1996. Potom následovala dlouhá řada dalších změn, úprav a následných zkoušek tohoto věcného prostředku PO. Ve finále dne 5. 11. 2002 na stanici HZS v Hradci Králové bylo konstatováno komisí tělesné přípravy MV - GŘ HZS sekce požárního sportu a dalších přizvaných odborníků, že sice přesně splňuje zadané technické podmínky, ale z hlediska sportovního klání je nepoužitelný.

V aktuálních Pravidlech požárního sportu, v Pravidle 48 odst. 4 se uvádí, cituji: (Pro zvýšení bezpečnosti disciplíny požární útok se od data, které stanoví MV-generální ředitelství HZS ČR, v pravidlech nově zavádí povinné používání přetlakového ventilu.) V poznámkách na straně 65 jsou pak uvedeny další podrobnosti.

Vracím se proto k titulu tohoto článku. Omezovač nebo přetlakový ventil?

Omezovač, jeho přesný původní název "Omezovač výkonu pro motorovou stříkačku PS 12", pracoval tak, že čerpadla s vyššími parametry, než jsou jmenovité hodnoty PS 12, tj. průtok Q = 1200 l/min při tlaku p = 8 bar (0,8 MPa), byly tímto prostředkem omezovány pouze na tyto hodnoty. K omezení docházelo odpouštěním přebytečné vody a snížením tlaku okamžitě po přítoku nadlimitního množství vody do omezovače. Omezovač byl opatřen ve výstupním hrdle, kromě jiného, přesně dimenzovanou clonkou, která způsobila nárust tlaku již v samotném omezovači.

Nyní používané přetlakové ventili, ať už se jedná o ventily německé výroby firmy AWG a upravované v THT, s. r. o., Polička, označené jako přetlakový ventil pro požární sport - typ 4681, nebo přetlakové ventily tuzemské výroby, nejsou omezovačem výkonu na žádném z použitých strojů. Neomezují, ani jiným způsobem neovlivňují rychlost plnění dopravního a útočného vedení vodou. Jinými slovy upravené požární stříkačky budou nadále rychlejší, než neupravené.

Tento prostředek působí pouze jako bezpečnostní prvek v případě tlakového rázu způsobeného např. zauzlováním hadic nebo ponecháním uzavřeného rozdělovače. Přetlakový ventil pro požární sport nemá žádnou jinou úpravu proti sériovému provedení, kromě toho, že je nastaven, zajištěn a zaplombován na určené hodnotě, která byla stanovena pro dospělé soutěžící 12 bar (1,2 MPa) a pro děti 3 bar (0,3 MPa). Přetlakový ventil tuzemské výroby je stále možné nastavit v rozmezí 3-12 bar a ventil AWG v rozmezí 0-16 bar podle aktuální potřeby. Pokud nenastane během útoku žádný z výše uvedených nebo jiných tlakových rázů a pokud není na proudnicích při stříkání do terčů, kdy dojde ke zvýšení tlaku vody v hadicovém vedení, dosahován vyšší než nastavený tlak, nesmí ventil vykazovat žádnou činnost.

Pokud dochází k odpouštění vody, aniž by nastal některý z uvedených příkladů, je závada v samotném přetlakovém ventilu.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že pokud se použije pro tento účel tuzemský přetlakový ventil (toto pravidla umožňují) z výbavy příslušenství ať už požárních vozidel nebo přívěsů, je tato možnost více než pravděpodobná. Proto je třeba, před nasazením ventilu na požární soutěže, nechat provést celkovou repasi a nastavení odborným servisem.

Ladislav Cigler